حمل و نقل هوایی

تجارت بین المللی امروز محصولات بسیاری مانند کالاهای گرانبها و دارویی نیاز به سرعت در حمل دارند، لذا بروز این نیاز باعث به وجود آمدن حمل و نقل کالا از طریق هواپیما شده است.

شرکت به تام ترابر جهت برآوردن نیاز مشتریان خود نسبت به اخذ مجوز ارائه خدمات فورواردری هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری نموده و با اخذ نمایندگی از خطوط هوایی معتبر ملی و بین المللی و ایجاد شبکه وسیع بین المللی همکاری با فورواردرهای معتبر جهان نسبت به ایجاد بستر حمل و نقل هوایی و پست سریع از کلیه کشورهای جهان به ایران اقدام نموده است. ضمناً دفتر فرودگاه امام خمینی شرکت به تام ترابر آماده ارائه سرویس حمل هوایی جهت کالاهای صادراتی و یا مرجوعی مشتریان محترم خود می باشد.