حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دریایی کهن ترین روش حمل و نقل کالاست و در ابتدا صاحبین کالا همراه با محصول خود سفر می کردند و مجبور به تحمل رنج سفر برای تجارت بودند.

با گذشت زمان و به وجود آمدن شناورهای متعدد و پیشرفته تر حمل و نقل کالا از طریق اقیانوس به عنوان مهمترین روش حمل کالا محسوب می گردد و حتی برای حمل کالاهای وزین و حجیم قرار می گیرد.

شرکت به تام ترابر با انعقاد قرارداد با کریرهای مهم دریایی و با بهره گیری از شرکای تجاری خود در تمام نقاط جهان آماده ارائه سرویس حمل کالای کانتینری، فله، با قیمت های قابل رقابت در سطح بین المللی است.