انبارداری و بسته بندی


یکی از نیازهای بارز تجارت امروز خصوصا در ایران، نیاز به نگهداری کالا در محل های امن و مطمئن است .

شرکت به تام ترابر با در اختیار داشتن انبار در تهران، امارات متحده عربی ، هنگ گنک و ترکیه و بلغارستان بهره گیری از دانش فنی و تخصص مدیران و پرسنل توان بالفعل در ارائه خدمات انبارداری، بسته بندی و توزیع کالا حتی تا محل مصرف نهایی را دارا است.