گذر برد داخلی – خارجی (ترانزیت)

موقعیت ممتاز جغرافیای ایران در ره گذر دوران، همواره بزرگترین مزیت نسبی آن در راه گریز از اقتصاد نفتی محسوب می شود .

بوجود آمدن بازار های جدید در غرب و شرق کشور و عطش مصرف در کشور هایی مانند افغانستان و عراق که نیازمند صنعت و کالای بروز تولید شده در کشور های توسعه یافته بودند را تشویق به حمل کالا از مسیر ایران نمود . از این رهگذر ،صنعت ترانزیت کالا از مسیر ایران نیز مور د توجه بازارهای تولید و مصرف قرار گرفت.

شرکت به تام ترابر با دارا بودن نمایندگی های مجرب و مورد اطمینان در تمامی مرز های آبی، خاکی وهوایی کشور ، آماده ارایه خدمات ترانزیت داخلی و خارجی کالا می باشد.