لجستیک و زنجیره تأمین

تجارت امروز به دلیل نیازهای روز بازار مصرف در حال تغییر شکل به زنجیره تأمین کالا است.

نیاز به کالا از شروع تهیه مواد اولیه و ماشین آلات ، تولید محصول نهایی و ارائه محصول به مصرف کننده نهایی گاهاً حتی درب منزل ، امروزه لجستیک را به صورت علم و دانش روز درآورده است و بهره گیری از آن برای تمام افراد درگیر تجارت الزامی است.

شرکت به تام ترابر در این راستا سعی در به کارگیری امکانات داخلی به صورت انبارداری و نگهداری کالا تا ارائه به محل مصرف دارد. ضمناً شرکاء تجاری این شرکت نیز امکان تخصیص فضای نگهداری کالا در کشور امارات عربی و ترکیه را دارا می باشند.

همچنین شرکت به تام ترابر با بهره گیری از تجربه مدیران و تخصص پرسنل خود امکان ارائه خدمات بسته بندی حمل کالا از مرحله بسته بندی اولیه تا بسته بندی نهایی جهت حمل ، انجام تشریفات گمرکی صادراتی و ترخیص واردات کالا را دارا می باشد.